Feromony – czy to działa ?

W tej kategorii prezentować będziemy najnowsze publikacje ze świata feromonów…

Związki semiochemiczne kobiet karmiących piersią zwiększają motywację seksualną


Autorzy: Spencer NA, McClintock MK, Sellergren SA, Bullivant S, Jacob S, Mennella JA., The Institute for Mind and Biology, The University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA

Abstrakt: Ludzkie feromony, rodzaj socjalnych sygnałów semiochemicznych, wpływają na funkcje endokrynne poprzez regulację czasu owulacji. Wśród zwierząt, feromony nie tylko regulują owulację, ale również wpływają na zachowania i motywację reprodukcyjną. Jeszcze nie znaleziono dowodu na to, że ludzie wytwarzają związki semiochemiczne, które wpływają na ludzką motywację seksualną lub zachowania reprodukcyjne, jak to dzieje się w przypadku innych ssaków. Tutaj, pokazujemy, że naturalne związki zebrane od kobiet w okresie laktacji i ich dzieci karmionych piersią, zwiększały motywację seksualną innych kobiet, mierzoną pożądaniem i fantazjami seksualnymi. Co więcej, manifestacja zwiększonej ochoty seksualnej różniła się dla kobiet, które posiadały stałego partnera seksualnego. Kobiety przebywające z partnerem odczuwały zwiększoną ochotę na seks, natomiast kobiety bez partnera przeżywały więcej fantazji seksualnych. Rezultaty te pokrywają się z wynikami wcześniejszych badań, wpływem na funkcje endokrynne i gwarantują kolejne badania nad tymi związkami, jako kandydatami na substancje feromonalne, włączając w to ich wpływ na inne aspekty motywacji i zachowań. 

 

Feromony potęgują doznania seksualne !

 

Autorzy: Bensafi M, Brown WM, Khan R, Levenson B, Sobel N., Helen Wills Neuroscience Institute, University of California at Berkeley, 3210 Tolman Hall MC1650, Berkeley, CA 94720, USA. bensafi@uclink.berkeley.edu

 

Abstrakt: Badaliśmy czy wpływ ekspozycji na dwa ludzkie związki, pochodne steroidów płciowych, zależny był od kontekstu. Wpływ wąchania 4,16-androstadien-3-one (AND) i 1,3,5(10),16-estratetraen-3-ol (EST) na nastrój, pamięć i autonomiczny układ nerwowy został zbadany na 72 osobach. Uczestnicy badani byli AND, EST lub związkiem kontrolnym w czterech różnych kontekstach związanych z nastrojem: neutralnym, pobudzeniem seksualnym, smutnym, szczęśliwym. Nastroje te, z powodzeniem wywoływane były przy wykorzystaniu wybranych fragmentów filmu (P<0,0001). W atmosferze neutralnej, żaden składnik nie wpływał na nastrój lub funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego. Jednakże, znaczące efekty pojawiły się w kontekście pobudzenia seksualnego. W tej atmosferze oba związki zwiększyły pobudzenie seksualne (P < 0,029). W środowisku smutnym AND utrzymywał pozytywny nastrój kobiet (P < 0,050) i zwiększył negatywny nastrój mężczyzn (P < 0,031). Pamięć zdarzeń w kontekście smutnym w wyniku działania AND pogorszyła się u kobiet (P < 0,047), ale nie u mężczyzn. Ostatecznie, wpływ AND na fizjologię zaobserwowany został w środowisku pobudzenia seksualnego, gdzie AND zwiększył temperaturę ciała obu płci (P < 0,022), ale zmniejszył częstość oddechów brzusznych tylko u mężczyzn (P < 0,034). Powyższe rezultaty sugerują, że płciowo-steroidalne związki wpływają na nastrój, pamięć i funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego i zwiększają ich znaczenie w określonym kontekście. Aktualne odkrycia podkreślają znaczenie tych związków w komunikacji semiochemicznej między ludźmi.